Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

madnes
madnes
madnes
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viajakoob jakoob
madnes
Słowami Szymborskiej: Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze..
— tęsknię
Reposted frompustemysli pustemysli viakitewalk kitewalk
8917 49c4
madnes


Jessica Durrant - Trees As Veins, 2012   Paintings: Watercolors on Paper
madnes
9784 c59f 500
Reposted fromkatasroka katasroka viaatramentovva atramentovva
madnes
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon vianayantara nayantara
madnes
0606 1d22 500
Reposted fromTLC2 TLC2 viablysk blysk
madnes
9883 47b4
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vianayantara nayantara
madnes
8792 02fc
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viakitewalk kitewalk
madnes
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem - z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej / to takie o mnie i moim mężczyźnie
Reposted fromperseweracje perseweracje viakitewalk kitewalk
madnes
5045 825a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakitewalk kitewalk
madnes
0036 a790
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viakitewalk kitewalk
madnes
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Reposted fromtereseek tereseek vianosmile nosmile
madnes
6155 0e82
Reposted fromHaujobb Haujobb vianoisetales noisetales
madnes
Reposted frombvd bvd vianoisetales noisetales
1876 f202
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viamefir mefir
8074 d332 500
madnes
Reposted fromlaluna laluna viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl